Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Tel. 62 588-04-04 wew. 401, 431, 433
Kierownik – lek. med. Mariusz Kowalski
z-ca - lek. med. Robert Stepańczak
Piel. Oddziałowa – mgr Violeta Konieczna, Alina Korczak
sor@spzoz-krotoszyn.pl


Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Ratownictwa Medycznego i Izbą Przyjęć - w 10-stanowiskowym oddziale pacjenci przyjmowani są do szpitala i leczeni w stanie zagrożenia życia i zdrowia, obejmującym procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania oraz nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Ze świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

  • recept na stosowane leki,
  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych nie związanych z aktualnym zachorowaniem.


Zobacz też:
Cennik usługPowrót