SPZOZ Krotoszyn 
Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Informacje bieżące

2018-08-20 Dźwigi-żurawie dwa na budowie szpitala
Zobacz więcej

2018-08-15

Konferencja prasowa podsumowująca unijny projekt
Mobilny, przyłóżkowy aparat RTG, dwa aparaty do znieczuleń ogólnych, trzy defibrylatory, to tylko część sprzętu medycznego, który zakupiony został dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie, w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym. Konferencja prasowa podsumowująca projekt odbyła się 14 sierpnia, na krotoszyńskim SOR-ze.

Zobacz relację z konferencji oraz więcej informacji o projekcie

2018-08-14 Ogłoszenie! Praca dla lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Zobacz więcej

2018-08-14 Pierwszy dźwig-żuraw na budowie szpitala już stoi

2018-08-13 Warsztaty psychologiczne za nami
10 osób, przede wszystkim pielęgniarek i ratowniczek medycznych pracujących na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Krotoszynie (choć nie tylko), wzięło udział w warsztatach psychologicznych poświęconych komunikacji z pacjentami w trudnych sytuacjach. Warsztaty odbyły się 25 lipca w budynku administracji przy ul. Młyńskiej.
Zobacz więcej

2018-07-27 Blok operacyjny w szpitalu przy ul. Mickiewicza
Na razie kilka zdjęć zrobionych przed rozpoczęciem zabiegów. Więcej szczegółów niebawem.

Zobacz więcej


2018-07-26 Pomogliśmy nietypowemu pacjentowi z Republiki Czeskiej
Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, gdzie w dramatycznych wręcz okolicznościach do szpitala trafiłby z poważnymi problemami zdrowotnymi obywatel innego państwa, bez znajomości języka polskiego, bez dokumentów tożsamości, a co za tym idzie bez możliwości zweryfikowania, czy posiada on ubezpieczenie zdrowotne.
Zobacz więcej

2018-07-26 W sprawie przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców LPR
Od 1 sierpnia w okresie od 4 do 6 miesięcy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie będą lądowały na przyszpitalnym lądowisku przy ul. Mickiewicza.
Zobacz więcej


Informacje stałe

- Informacja związana z ochroną danych osobowych
Zobacz więcej

- Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Projektu pn.:
„DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO”

Zobacz więcej
-
- Informacja dla pacjentów w sprawie skierowań: Ważność skierowań
- Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się publikacja "świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM 2012" Vademecum 2012
- Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia szczegóły
- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz transport sanitarny
- Wykaz pracowni specjalistycznych oraz godziny pracy

Start

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest zespołem 9 zakładów realizuj±cych świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Z usług SPZOZ korzystaj± mieszkańcy powiatu, województwa wielkopolskiego oraz całego kraju w wypadkach nagłych. Zakład prowadzi politykę ukierunkowan± na potrzeby pacjenta i stara się sprostać oczekiwaniom swoich klientów w każdym zakresie naszej działalności. Misja i całokształt polityki naszej instytucji opiera się na założeniu, że to pacjenci właśnie są w istocie naszym "pracodawcą". By spełnić ich wymagania nieustannie poprawiamy jakość naszych świadczeń, w kategoriach jakości procesów zachodzących w zakładzie, jakości jego struktury, jakości wyniku oraz satysfakcji naszych podopiecznych.