Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Lista aktualnych i archiwalnych zapytań ofertowych.

Powrót


Aktualne zapytania

Archiwalne zapytania

 • 2017-05-10 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, działając zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.618) oraz art.140, art.141, art. 146 ust. 1, art., 147,art.148 ust.1 , art.149 , art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164,poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.
  Ogłoszenie
  Szczegółowe warunki konkursu
  Załącznik nr 1 - wzór oferty (pdf)
  Załącznik nr 2 - oświadczenia(pdf)
  Załącznik nr 3 - formularz cenowy(pdf)
  Załącznik nr 4 - projekt umowy

  Unieważnienie


 • 2016-09-30 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2016. poz. 1020 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę środków czystości, ręczników papierowych, płynów do maszynowego mycia naczyń oraz środki do mycia i konserwacji powierzchni ? pakiet nr 1-4 na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - 06.10.2016r. (pdf)
  Informacja z otwarcie ofert z dnia 10.10.2016r. (pdf)
  Rozstrzygnięcie


 • 2016-09-20 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na "Dostosowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu szpitala w Koźminie Wlkp. do wymagań przepisów pożarowych".
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 3 (pdf)
  Załącznik 4 (pdf)
  Załącznik 5 (pdf)
  Załącznik 6 (pdf)
  Załącznik 7 (pdf)

 • 2015-11-10 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013. poz. 907 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla SPZOZ w Krotoszynie .
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)
  Informacja z otwarcie ofert z dnia 20.11.2015r. (pdf)
  Rozstrzygnięcie
  Rozstrzygnięcie II z dnia 01.12.2015r.

 • 2015-11-09 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013. poz. 907 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na zakup dozowników i koszy metalowych - w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia - III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie .
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)
  Informacja z otwarcie ofert z dnia 16.11.2015r. (pdf)
  Rozstrzygnięcie

 • 2015-09-25 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013. poz. 907 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę środków czystości, ręczników papierowych, płynów do maszynowego mycia naczyń oraz płynów do mycia i konserwacji wykładzin - pakiet nr 1-4 na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)

  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego (pdf)
  Wyjaśnienie 2 do zapytania ofertowego (pdf)
  Informacja z otwarcie ofert z dnia 02.10.2015r. (pdf)
  Rozstrzygnięcie

 • 2014-09-15 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013. poz. 907 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę środków czystości, ręczników papierowych, płynów do maszynowego mycia naczyń oraz płynów do mycia i konserwacji wykładzin - pakiet nr 1-4 na okres 12 miesięcy..
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)

  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 1(pdf)
  Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 2(pdf)
  Rozstrzygnięcie


 • 2013-10-17 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  Zapytanie
  Rozstrzygnięcie
  Unieważnienie

 • 2013-09-30 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę środków czystości na okres 12 miesięcy..
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)

  Rozstrzygnięcie


 • 2013-05-10 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę płynów do mycia i konserwacji wykładzin.
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Rozstrzygnięcie


 • 2013-05-07 - Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na opracowanie dokumentacji konkursowej w ramach Programu Operacyjnego PL 07 pn. "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie
  Zapytanie


 • 2012-11-20 - Zapytanie o cenę dotyczącą: publikacji ogłoszeń prasowych w projekcie pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie"
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • 2012-11-20 - Zapytanie o cenę dotyczącą: zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie"
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • 2012-09-12 - Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, przechowywania, transportu i wydania osobom upoważnionym zwłok osób zmarłych w SP ZOZ Krotoszyn
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Załącznik 1
  Załącznik 2 (pdf)
  Załącznik 2 (xls)
  Załącznik 3
  Załącznik 4
  Załącznik 5
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • 2012-07-13 - Zapytanie o cenę dotyczącą: Pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad zadaniem pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie"
  Zapytanie
  Umowa
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Załącznik 3
  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • 2012-05-30 - Zapytanie o cenę dotyczącą: publikacji komunikatu prasowego w prasie lokalnej (wydawanej regularnie, co najmniej: 1 raz w tygodniu dla powiatu krotoszyńskiego), w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie".
  Zapytanie
  Formularz
  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • 2012-05-21 - Zapytanie ofertowe: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie - ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie dachu nad werandą, ocieplenie dachu poddasza, dodatkowe prace na dachu - III
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Załącznik 3
  Zawiadomienie o wyborze oferty

 • 2012-03-21 - Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie".
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Zawiadomienie o wyborze oferty
 • 2012-01-24 - Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach inauguracji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Rozstrzygnięcie

 • 2012-01-24 - Zapytanie ofertowe na druk broszur/wkładek do Informatora SPZOZ w ramach inauguracji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Rozstrzygnięcie

 • 2012-01-24 - Zapytanie ofertowe na wykonanie naklejek w ramach inauguracji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Rozstrzygnięcie

 • 2012-01-24 - Zapytanie ofertowe na przygotowanie dowóz oraz obsługa bufetu składającego się z: serwisu kawowego, zawierającego kawę, herbatę cukier, ciastka, wodę (gazowana i niegazowaną), jednorazowej zastawy (kubki, talerzyki, mieszadełka jednorazowe) w ramach inauguracji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie"
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Zawiadomienie o wyborze oferty
 • 2012-01-24 - Zapytanie ofertowe na publikację komunikatu prasowego w prasie lokalnej w ramach inauguracji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie"
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Rozstrzygnięcie

 • 2011-07-08 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu"
  Zapytanie
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Załącznik 3
  Umowa

  Rozstrzygnięcie:
  plik pdf

 • 2011-05-09 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie - regulacja instalacji centralnego ogrzewania"
  Zapytanie
  Formularz ofertowy
  Wykaz wykonanych usług
  Oświadczenie

 • 2011-01-26 - Wykonanie broszur/wkładek do informatora SPZOZ w liczbie 2000 sztuk dla projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie" współfinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: "Środowisko Przyrodnicze", Działanie 3.2. - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 • 2011-01-18 - Wykonanie i zamieszczenie ogłoszenia prasowego dla projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
 • 2011-01-18 - Wykonanie wraz z montażem pięciu sztuk tablic informacyjnych dla projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie