Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Oddział noworodkowy

tel. 62 588-03-90 wew. 211
Ordynator – lek. Jadwiga Kaik
z-ca Katarzyna Chlebowska-Kawka
Pielęgniarka oddziałowa–Halina Karwik


Oddział noworodkowy 20-łóżkowy, w tym 4 inkubatory.
Oddział prowadzony w systemie „rooming–in” pozwalającym na stałe przebywanie matki ze swoim dzieckiem. Personel oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad zdrowym noworodkiem a także zapewnia krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią. Prowadzi resuscytację, tlenoterapię i stabilizację podstawowych czynności życiowych do czasu transportu chorego noworodka do ośrodka wyższego stopnia referencji. W oddziale tym prowadzona jest obserwacja i leczenie miernego stopnia zaburzeń adaptacji poporodowej jak również diagnostyka i leczenie noworodków z hyperbilirubinemią. W zakres działalności oddziału wchodzi również prowadzenie badań przesiewowych, szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień, profilaktyki czynno-biernej noworodków matek HBS(+), profilaktyki choroby krwotocznej noworodków oraz edukacji rodziców w zakresie objętym programami promocji zdrowia. Personel oddziału od października 2002 r. realizuje program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków.


Powrót