Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2015

  • I kwartał 2015 roku – doposażenie oddziału chemioterapii dziennej finansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.
  • I kwartał 2015 roku – rozpoczęcie budowy Zespołu Wejścia Głównego budynku Szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie finansowanego ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej oraz dotacji ze środków Powiatu Krotoszyńskiego i środków własnych SPZOZ.
  • Maj 2015 rok – oddanie do użytku utworzonego na piętrze dwukondygnacyjnego Pawilonu B Szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie nowoczesnego mieszczącego 3 sale operacyjne bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni finansowanego ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej oraz dotacji ze środków Powiatu Krotoszyńskiego i środków własnych SPZOZ. Nowa część została wyposażona w stoły operacyjne, zintegrowane lampy operacyjne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, aparat do znieczulania, defibrylatory, negatoskopy, wózki anestezjologiczne, wózki do transportu chorych, respirator, pompy infuzyjne, chłodziarki oraz zestawy szafek dla bloku operacyjnego a także sterylizatory parowe, sterylizator plazmowy, myjnie automatyczne, myjnię ultradźwiękową, wyposażenie technologiczne strefy sterylnej, czystej i brudnej, stację uzdatniania wody, serwer i oprogramowanie komputerowe do obsługi centralnej sterylizatorni oraz zestawy komputerowe.
  • Odnowienie na kolejne 3 lata Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
  • IV kwartał 2015 roku – zakup ultrasonografu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego, zakup mobilnego stołu zabiegowego dla Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii oraz zakup mikroskopu diagnostycznego dla Laboratorium Centralnego SPZOZ w Krotoszynie finansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.
  • IV kwartał 2015 roku – zakup aparatu USG Logiq e BT12 z wyposażeniem współfinansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie i środków PZU.
  • Grudzień 2015 rok – rozpoczęcie inwestycji zakupu windy dla obiektu szpitalnego w Koźminie Wlkp. finansowane ze środków Powiatu Krotoszyńskiego.
  • Grudzień 2015 rok – zakup i montaż automatycznej centrali telefonicznej dla SPZOZ finansowane ze środków Powiatu Krotoszyńskiego.
  • Grudzień 2015 roku – rozpoczęcie Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek "Leczenie ran" finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.