Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2012

 • Zmiana lokalizacji Dziennego Ośrodka dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i Poradni rehabilitacyjnej po zmodernizowaniu pomieszczeń ZLU przy ul. Floriańskiej 10.
 • Pozyskanie nowego gastrofiberoskopu - dar UM Krotoszyn.
 • Zakończenie realizacji projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie" współfinansowanego ze środków wspólnotowych.
 • Odnowienie na kolejne 3 lata Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN?EN ISO 9001:2009.
 • Pozyskanie 2 pomp infuzyjnych do zwalczania bólu nowotworowego - dar Lions Club Krotoszyn.
 • Modernizacja infrastruktury sanitarnej budynku szpitala przy ul. Bolewskiego.
 • Budowa parkingów i dróg dojazdowych przy budynku szpitala przy ul. Mickiewicza 21.
 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej kompleksu budynków SPZOZ przy Bolewskiego i Młyńskiej.
 • Oddanie do użytku windy w budynku ZOL przy ul. Bolewskiego 14, współfinansowanej przez PFRON i Radę Powiatu.
 • Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny ZOL i ZLU współfinansowane przez PFRON i Radę Powiatu.
 • Zakup ze środków Fundacji "Szpital Powiatowy" bronchoskopu i laparoskopu z systemem elektrochirurgii.
 • Zakończenie rzeczowej realizacji projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie" współfinansowanego ze środków wspólnotowych.