Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2010

  • Uruchomienie oddziału rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej i realizacja umowy z NFZ na stacjonarne świadczenia rehabilitacyjne
  • Rozbudowa i wyposażenie sal intensywnego nadzoru oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego
  • Rozpoczęcie realizacji projektu " Rozbudowa i modernizacja SOR" współfinansowanego ze środków wspólnotowych Zakup nowego echokardiografu z kompletem głowic, w tym przezprzełykowej, współfinansowany przez MZ i Starostwo Powiatowe
  • Oddanie do użytku windy w budynku Przychodni przy ul. Bolewskiego 4-8, współfinansowane przez PFRON i Starostwo Powiatowe