Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2004

grudzień

Nowy ambulans Renault Master

listopad

Zakup aparatu RTG z ramieniem C do chirurgicznego bloku operacyjnego

listopad

Szkolenie dla pielęgniarek 'Wybrane zagadnienia krwiolecznictwa'

 
pa_dziernik

Kontynuacja remontu pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

pa_dziernik

W Laboratorium Centralnym uszkodzeniu uległ aparat do pomiaru parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

pa_dziernik

Projekt 'Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 ? etap I'

pa_dziernik

Podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na zakup ambulansu dla PSPR

pa_dziernik

Umorzenie PFRON. SPZOZ w Krotoszynie w trybie odwoławczym uzyskał umorzenie składek do PFRON za drugie półrocze 2002.

 
wrzesień

Rozpoczęcie realizacji umowy z NFZ na udzielanie świadczeń profilaktycznych w 'Populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004'

wrzesień

W sali chorych nr 4 oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

wrzesień

Projekt 'Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 ? etap I'

wrzesień

Wyrok w sprawie dializoterapii

sierpień

Awaria aparatu rtg. z ramieniem C zainstalowanego w bloku operacyjnym szpitala przy ul.Mickiewicza 21

sierpień

SPZOZ przystąpił do konkursu WOW NFZ na udzielanie świadczeń profilaktycznych w 'Populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004'

sierpień

Negocjacje z WOW NFZ w sprawie rozdysponowania 13,5 mln zł

lipiec

Awaria sterylizatora parowego

lipiec

Spotkanie z Burmistrzem Koźmina Wlkp.

lipiec

Dnia 1 lipca odbyło się I posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę od NFZ

czerwiec

Uchwalenie przez Radę Powiatu Strategii Sektorowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Krotoszyńskiego

 
czerwiec

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czerwiec

Kontynuacja remontu pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

kwiecień

Zakończenie zasadniczych prac remontowo-modernizacyjnych w budynku głównym szpitala

kwiecień

Uruchomienie pracowni reutylizacji dializatorów w Stacji Dializ

kwiecień

Przygotowania do przejęcia banku krwi, wymuszonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu

kwiecień

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej 'Program poprawy i rozwoju dializoterapii w 2004 roku'

kwiecień

Przejęcie banku krwi, wymuszone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu

kwiecień

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej 'Program poprawy i rozwoju dializoterapii w 2004 roku'

kwiecień

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi cateringowe dla opieki stacjonarnej SPZOZ w Krotoszynie

kwiecień

Awaria obu używanych w SPZOZ w Krotoszynie gastrorofiberoskopów

marzec

Udział SPZOZ w konkursie na ambulatoryjną wieczorową i świąteczną opiekę lekarską, pomoc wieczorową i świąteczną wyjazdową oraz transport sanitarny dla podopiecznych POZ

marzec

Uchwalenie dotacji na rozbudowę i wyposażenie szpitala przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 1 000 000 zł. w budżecie 2004.

 
luty

Udział SPZOZ w dodatkowym konkursie na dializoterapię

luty

Uchwalenie dotacji na współfinansowanie rozbudowy szpitala przez Radę Miejską Krotoszyna w wysokości 500 000 zł. w budżecie 2004 przy podtrzymaniu intencji kolejnej dotacji o tej samej wysokości w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2005

 
styczeń

Kryzys zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce i Powiecie Krotoszyńskim

styczeń

Karetka "W" w Kobylinie

styczeń

Przekształcenie ZPO w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

styczeń

Rozszerzenie działalności Zespołu Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych

styczeń

Styczeń 2004. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy szpitala pozwalającej na wypełnienie wymogów prawnych w zakresie szpitalnego oddzialu ratunkowego, bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni