Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Profilaktyka raka piersi (badania mammograficzne)

Z badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat (roczniki 1947-1966), które nie miały wykonywanej mammografii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy, bądź które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2015 pisemne wskazanie (na wyniku badania mammograficznego) do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Nie jest wymagane skierowanie i nie ma znaczenia miejsce zamieszkania.
Kobietom, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi proponujemy wykonanie badań diagnostycznych (mammografia) na podstawie skierowania od lekarza mającego podpisaną umowę z Narodowym funduszem Zdrowia.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wyniki i zdjęcia poprzednich badań mammograficznych, wyniki badań USG piersi.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE WYKONYWANE SĄ W CENTRUM PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA W KROTOSZYNIE
63-700 Krotoszyn, ul. Floriańska 10, tel. 62 588-03-89

Poniedziałek8:15-14:30
Wtorek11:40-18:300
Środa8:15-14:30
Czwartek8:15-14:30
Piątek10:15-17:00


Pierwszą i najprostszą metodą w kontroli gruczołów piersiowych jest badanie mammograficzne, które każda kobieta po ukończeniu 40 roku życia powinna wykonać raz na dwa lata. W przypadku kobiet z grupy wysokiego ryzyka, a więc kobiet, u których w rodzinie (matka, siostra, córka) stwierdzono nowotwór piersi, takie badania powinny być wykonane wcześniej. Dla kobiet młodszych wskazane jest wykonanie badania USG piersi. Badanie mammograficzne jest badaniem sprawdzonym, nieinwazyjnym, a przede wszystkim bezbolesnym. Pozwala na wykrycie nawet najmniejszych zmian. Wiele z nich ma charakter łagodny, nie mający z rakiem nic wspólnego, ale wymagający obserwacji i kontroli. Uzupełnieniem badania zarówno mammograficznego, jak i USG piersi jest obserwacja i samobadanie piersi, które każda kobieta powinna wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W ramach profilaktycznych badań w kierunku raka piersi wykonywana jest mammografia wraz z opisem badania przez lekarza radiologa. Na wyniku badania określone są zalecenia co do dalszego postępowania, a w przypadku wyniku wątpliwego, zalecenia do dalszego postępowania diagnostycznego w pogłębionym etapie diagnostyki raka piersi którego tok jest następujący:

  • porada lekarska, stanowiąca cykl zdarzeń, obejmuje: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania. Wyniki badań dokumentowane są w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ,
  • wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub
  • wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu piersiowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą piersi),
  • wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/ histopatologicznym pobranego materiału w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu mammograficznym/ USG,
  • podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w odpowiednich dla schorzenia rodzajach świadczeń,
  • prowadzenie bazy danych badanych kobiet i ich wyników badań w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ,
  • zgłaszanie wykrytego nowotworu piersi do regionalnego rejestru nowotworów na karcie zgłoszenia nowotworu złośliwego Mz/N-1a z dopiskiem „S”(skryning).


Zobacz też:
Profilaktyka raka szyjki macicy (badania cytologiczne)

Powrót