Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Pogotowie Ratunkowe - Zespoły Ratownictwa Medycznego

tel. 999, 112


Krotoszyn ul. Mickiewicza 21
tel. 062 725-25-55
Podstacje:
 • Koźmin Wlkp. ul Stęszewskiego 9-10
  tel. 062 721-61-36
 • Kobylin ul. Al.Powstańców 47
  tel. 065 548 10 59

Kierownik - lek med. Mariusz Kowalski
Pielęgniarz Oddziałowy - mgr Dawid Kuszaj

Zespoły Ratownictwa Medycznego prowadzą w warunkach pozaszpitalnych czynności medyczne mające na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (to jest w przypadku nagłego lub spodziewanego w krótkim czasie pojawienia się poważnego uszkodzenia funkcji organizmu) oraz transportuje pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Szczególną formą doraźnej pomocy medycznej jest lotnicze pogotowie ratunkowe, o którego użyciu decyduje zawsze dyspozytor medyczny.

Numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego – 999 z sieci stacjonarnej lub 112 z sieci komórkowych. Od 1 października 2014r. ZRM dysponowane są z Kalisza. Dokonując zgłoszenia należy zachować spokój i odpowiadać na pytania dyspozytora medycznego.

Należy podać:

 • adres zdarzenia (miejscowość, ulica, charakterystyczne punkty, obiekty lokalizacyjne),
 • potwierdzić adres miejsca zdarzenia,
 • podać nr telefonu z którego się dzwoni i potwierdzić go drugi raz,
 • podać co się stało, jakie objawy występują u poszkodowanego,
 • podać dane poszkodowanego - wiek, płeć, jeżeli możliwe imię i nazwisko.

Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe udzielają pomocy medycznej w przypadkach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia, takich jak urazy, wypadki, zatrucia, utrata przytomności, krwotok, duszność, ostre bóle w klatce piersiowej, zagrożenie ciąży; w razie wątpliwości o potrzebie wysłania zespołu ratownictwa zadecyduje dyspozytor medyczny, a stan każdego pacjenta który zgłosi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostanie oceniony przez lekarza dyżurnego.

W przypadku "zwykłego" zachorowania należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zapisany. Jeżeli choroba wystąpi w godzinach nocnych, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę, niedzielę lub święto, można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od 2007 roku w karetkach P (Zespół Ratownictwa Medycznego typu podstawowego) pracują ratownicy medyczni – są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).

W stanach nagłych nie jest wymagane posiadanie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego; w takim przypadku powinien on zostać przedstawiony w terminie do 30 dni od daty zdarzenia.

 • Rejony operacyjne zespołów wyjazdowych "S" (Zespół Ratownictwa Medycznego typu specjalistycznego) - kolor żółty.
 • Rejon operacyjny zespołu wyjazdowego "P" (Zespół Ratownictwa Medycznego typu podstawowego) - kolor niebieski.

Rejon działania pogotowia obejmuje obszar powiatu krotoszyńskiego (714 km2) i populację liczącą ponad 79 000 osób. Promień działania pogotowia ratunkowego wynosi około 20 km. Pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia całodobowo udzielają: jeden zespół S zlokalizowany w Krotoszynie oraz dwa zespoły P stacjonujące w Koźminie Wlkp. i w Kobylinie.

Zobacz też:
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny

Ćwiczenia


Powrót